Gewoon Thuis in de Rijnstreek


Sinds 2017 participeert De Binnenvest in de samenwerkingsvorm Gewoon Thuis, een gezamenlijk initiatief met Kwintes en GGZ Rivierduinen in Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn. De naam zegt het al: het doel van Gewoon Thuis is dat cliënten met complexere hulpvragen zo worden begeleid dat ze toch zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Maatschappelijk werker Bella Deirkauf en projectleider Lennert de Boer leggen uit waarom Gewoon Thuis werd ontwikkeld.

Tussenvorm

Bella: ‘Sommige cliënten hebben zoveel uur hulp per week nodig dat een sociaal wijkteam hen maar moeilijk kan begeleiden. Maar als je hen in een beschermd-wonenvoorziening plaatst met 24/7 personele ondersteuning, dan is dat weer veel te intensief.’
Lennert: ‘Er zit al jaren een gat tussen ambulante hulpverlening en beschermd wonen. Er was behoefte aan een tussenvorm: intensievere zorg voor meerdere uren per dag, gepland en ongepland, zonder dat er meteen een beschermd-wonenindicatie moet worden afgegeven. Dat is namelijk voor gemeenten duur en in meerdere gevallen ook niet nodig.’

Team van vijf

Gewoon Thuis werkt met vijf vaste mensen in het team: twee collega’s van De Binnenvest voor het maatschappelijk werk, een Kwintes-collega als persoonijk begeleider, een andere Kwintes-collega voor woonbegeleiding en Lennert als projectleider. Daarnaast zijn de specialisten van GGZ Rivierduinen nauw betrokken, daar waar psychiatrische behandeling en eventueel verstrekken van medicatie wordt gevraagd.
Bella: ‘In het begin was het wel zoeken, met de verschillende registratiesystemen die we vanuit de diverse organisaties gewend waren te gebruiken, of onze andere manieren van werken. Maar zeker van dat laatste heb ik ook veel kunnen leren: het verrijkt je eigen werkwijze. De kwaliteiten van de collega’s uit de andere organisaties waren gelijk zichtbaar, waardoor je heel aanvullend op elkaar kunt werken.’
Lennert: ‘Dat is ook fijn voor een cliënt, die echt te maken heeft met een multidisciplinair team, dat flexibel is en goed op elkaar is ingespeeld.’

Pijlers in de begeleiding

Gewoon Thuis heeft diverse pijlers in de manier van werken. Bella: ‘Bij de meeste cliënten komen we minstens twee keer per week langs, we hebben app-contact, bellen of beeldbellen en zijn 24 uur per dag bereikbaar. Een andere pijler is respijtzorg. Dat betekent dat als een cliënt een terugval heeft deze tijdelijk twee weken in een beschermde woonvorm kan worden geplaatst. Denk aan psychiatrische problematiek, gebruik van middelen of problemen thuis als een cliënt in een gezinssituatie woont, bijvoorbeeld bij ouders waar de situatie tijdelijk onhoudbaar is.’

Lennert: ‘Ook het helpen aan dagbesteding is een pijler, net als herstel van het sociale netwerk. Je ziet dat veel van onze cliënten al een hele geschiedenis hebben, waarbij ze onderweg veel van hun netwerk zijn verloren. ’Met behulp van een aantal simpele methodieken onderzoeken we samen met de cliënt welke delen van diens netwerk dichtbij stonden, met wie gemakkelijk contact kan worden hersteld of hoe nieuwe contacten kunnen worden uitgebreid.’

Succesvol

Er blijkt behoefte aan dit type aanbod tussen twee andere vormen van zorg in. Cliënten kunnen veel langer thuis wonen, in een gestructureerde omgeving, met nog zoveel mogelijk familie en netwerk in de buurt. Dat is zowel winst voor hen, maar ook voor de gemeente. Lennert: ‘Een beschermd wonen-indicatie is gewoon ontzettend duur. Het bedrag dat wij voor Gewoon Thuis krijgen is relatief goedkoop. Wij hebben vorig jaar een derde tot twee derde van het geld bespaard ten opzichte van wat het had gekost als we onze cliënten in beschermd wonen hadden moeten begeleiden. Dat geeft een goed gevoel: dat de maatwerkvorm die we hebben ontwikkeld zowel cliënten veel beter past als aantoonbaar financieel gunstiger is.’
Bella: ‘Het motiveert me dat we een alternatief kunnen bieden aan beschermd wonen en dat dit ook heel vaak goed werkt. De cliënten zijn soms pittig, maar ze zijn ook wel heel dankbaar dat we meer bereikbaar zijn, dat ze nog thuis kunnen blijven wonen. Het zijn heel veelzijdige types allemaal, dat is leuk en uitdagend.’

U bent hier