De Binnenvest, maatschappelijke opvang voor dakloosheid en thuisloosheid

Het jaar in zes beelden

‘Als het zorglandschap verandert moet je als organisatie mee bewegen’

December 2018 bestond De Binnenvest 25 jaar. In diezelfde maand vond de aftrap plaats van...Lees meer

Nieuwe vormen van opvang en verblijf

De Binnenvest heeft zich verbonden aan de opgave tot decentralisatie van Maatschappelijke Opvang en Beschermd...Lees meer

Gewoon Thuis in de Rijnstreek

Sinds 2017 participeert De Binnenvest in de samenwerkingsvorm Gewoon Thuis, een gezamenlijk initiatief met Kwintes...Lees meer

Contingentwoningen: hoe zet De Binnenvest ze in?

In 2019 kregen we (net als in het aar ervoor) 86 contingentwoningen toegewezen: woningen die...Lees meer

In voortdurend gesprek met cliënten

We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk het cliëntenperspectief te betrekken in datgene wat we...Lees meer

Negentig studenten Social Work over de vloer

Regelmatig krijgen we van Hogescholen verzoeken voor interviews en rondleidingen. De studenten moeten immers al...Lees meer